โรงเรียนวัดสุทธจินดา

ยินดีต้อนรับ


โรงเรียนวัดสุทธจินดา


 

พระธรรมโสภณ
(ผู้รับใบอนุญาต)

เข้าระบบโรงเรียนวัดสุทธจินดา 774/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 - 247523