ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ     โรงเรียนวัดสุทธจินดา

          ที่อยู่   774/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

          สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

          โทร   044-247-329 โทรสาร   044-247-523

          E-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Website               www.school.watsutha.com

           เปิดทำการสอน      ตั้งแต่ระดับชั่นก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับชั่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ 4 ไร่ 65 ตาราวา

พระอุดมธีรคุณ

ผู้จัดการโรงเรียน

การรับสมัครนักเรียน

KON KUNG เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนวัดสุทธจินดา